NYHETER & kalenDarium 2017

Nyheter HT-2017
- Välkomna gamla och nya medlemmar för en ny långterminsträning.  
- Vi tränar traditionell Japansk Shotokan Karate-Do som Sensei Taiji Kase har format under många år.


Kalendarium HT-2017
2/9:  Karatestart för samtliga  graderade grupper.
5/9:  Nybörjarintagning september månad ut.
16/9:  Karatekidsgruppen fikar efter träningen. Föräldrarna och syskonen är välkomna!
29/10:  Fudo-Shin Karateläger i Malmö med Sensei Milo Bajaraktari, 7 DAN.
4/11: Karatefika för Karatekids kl. 11.00. Syskonen och föräldrarna är välkomna!
9/12: Gradering för Karate kids & Kyu grader unga/vuxma. Julfika för alla karatemedlemmar!
16/12: Dan graderingar.
19/12: Terminsavslutning. 

About the karate club
We are practising Kase-Ha Karate-Do,  an extremely strong and effective defensive Shotokan system with variety of blocks, with open and closed hands and respective kamae positions. The club was founded in 1994 by Sensei Giannis Leonidas Asimakides-Asimakopoulos,
GO-DAN, student of Shihan Taiji Kas
e.
Dojo: Vikingaskolan, LINERO.

Facebook
https://www.facebook.com/lundskaratedoshotokanacademy